Qui Som

Serralada és una llar d’infants privada autoritzada pel Departament d’Educació, el que suposa que compleix els requisits arquitectònics, sanitaris i educatius establerts per la Generalitat de Catalunya.

La nostra finalitat és ajudar al nen/a en el seu desenvolupament integral de la personalitat i potenciar de manera òptima el seu nivell emocional i intel·lectual.

Som una escola activa i globalitzada sent el nen/A l’eix principal de la nostra escola. El sistema d’ensenyament està basat en que el nen/a prengui part dinàmica en el desenvolupament de la seva pròpia maduresa.

Els nostres valors

aprenentatge Aprenentatge
Els infants exploren en seu entorn a la vegade que aprenen coses noves
entonr-segur Entorn Segur
Instal·lacions perfectament adequades totalment segures pels infants
diversio Diversió
Els infants s’ho passen genial amb un munt d’activitats molt dinámiques
professionalitat Professionalitat
Som un equip professional perfectament qualificats

Aprenentatge

L’educació de les emocions al llarg d’aquesta etapa serà la base per poder crea recursos al llarg de tota la seva vida.

També considerem important començar en aquesta etapa a introduïr un nou idioma, com és l’anglès, per això, comencem amb les classes d’anglès a partir d’un any. Així com apendre a utilizar les noves tecnologies.

Una escola d’ensenyament individualitzat on mantenint un seguiment sistemàtic individual de cada nen/a amb la finalitat de respectar el propi ritme maduratiu de cadascun.

I una escola oberta tant pel que fa amb les relacions escola-nens, pel que oferim un espai acollidor i motivador, acceptant i respectant la seva individualitat, ajudant-ho en la integració en el grup escolar amb la finalitat de proporcionar-li estabilitat i seguretat, així com uns espais físics amplis i assolellats on el nen/A se trobi lliure i alegre.

Familiar

Un lloc escola-pares on els nens creixin aprenent i alhora fent amics.

Pel que fa a les relació escola-pares ja que considerem molt important una relació postiva entre la Família i la nostra Escola, perquè són dos contextos complementaris així com imprescindibles en els processos de sociabilització, aprenentatge i educació dels nostres nens.

La nostra intenció és que d’aquesta manera la família potenciï l’aprenentatge transmès a l’aula.

Una relació de col·laboració i acord mutu entre família i escola beneficia al nen i a la nena en el desenvolupament harmònic de la seva personalitat.