equip-docent

Equip docent

La qualitat d’un projecte educatiu depèn, en part, de la qualificació i motivació de les educadores. Comptem amb un equip docent integrat per professionals, totes elles titulades i en continu reciclatge, amb la intenció d’ampliar i aprofundir en la psicologia evolutiva del nen / a, aportant així nous coneixements a la tasca educativa.

Un equip docent que parteixen de l’anàlisi i l’observació de cadascuna de les situacions susceptibles de ser avaluades. En funció d’aquesta activitat es manté la mateixa intervenció o es plantegen possibles canvis organitzatius.

Es tracta de persones capaces de transmetre tranquil·litat, que estan a l’abast dels nens i nenes, fent la seva funció organitzadora i coordinadora.

 

  • Projecte educatiu
  • Equip docent integrat per professionals
  • Titulació i capacitat

Marta

Amanda

Ainara

Lourdes

Ariadna

Mª José

Elisabeth

Clara

María

Anna

Montse

Anna