Categorías
Dos anys petits: Coales

Pissarra digital

Hem començat a tenir els primers contactes amb la pissarra digital i a jugar amb ella. Aquí estem col·locant dins la motxilla el que hem de portar a l’escola!