Que fem a Serralada

Com hem esmentat anteriormente, ens basem en els principis de l’escola activa afavorint l’aprenentatge infantil a partir de l’estimulació i l’experimentació amb l’entorn natural i social, procurant despertar en ells/es una actitut curiosa i imaginativa.

Considerem que per aconseguir un bon desenvolupament dels petits s’han de treballar els següents aspectes:

·Els Sentits mitjançant una estimulació visual, auditiva, del gust, del tacte i, finalment, olfactòria.
Per treballar l’estimulació de qualsevol sentit és important que la mestra motivi a l’infant amb l’acció i la paraula. I tot això permetrà un posterior desenvolupament de la sensibilitat en tots els seus aspectes i, per tant, una estructura pròpia de personalitat.
Els treballem a travès d’activitats com l’experimentació, la plàstica, les cançons, el joc heurística o la panera dels tresors…

·El Moviment, com a element que converteix als infants en éssers autònoms capaços de canviar i crear la realitat que els envolta. El treballem a travès de la psicomotricitat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEl desenvolupament de la psicomotricitat es refereix a la coordinación dels moviments i al coneixement del propi cos, com també a la representación mental i la consciència d’aquests. L’esquema corporal entés com la representació mental del propi cos, de les parts que el formen i de les possibilitats de moviment i de les limitacions espacials és el resultat de la interacció del nen/a amb el medi i de les pròpies sensacions.

·El Llenguatge, tant gestual, mímic, emocional, de la paraula, com a element de comunicació.

Pel nen, el lleguatge té , básicamente, les funcions seguents : ser un mitjà de comunicación, inserir el nen en un entorn cultural i ser un regulador dels seus processos mentals.

El llenguatge el treballem a travès de moltes activitats com poden ser els tallers de contes, tallers de plàstica, les titelles, amb les classes d’anglès per introduír un nou idioma, amb els BITS, entre altres.

·El desenvolupament cognitiu, els nens s’interessen per descobrir, saber i conèixer. Observa i explora la realitat que l’envolta. Els nens construiexen el seu coneixement comparant, classificant, analitzant d’una manera progressiva, crea representacions mentals dels objectes i estableix relacions i categories. Algunes activitats amb les que potenciem aquest desenvolupament cognitius són els BITS, les matemàtiques, el joc simbólic, l’experimentació…

·El desenvolupament afectiu i social. El desenvolupament afectiu del nen està influenciat pels vincles afectius que estableix amb les persones del seu entorn. Dins de l´ambient familiar, el nen és cada cop més consciente de les relacions que hi ha entre els diversos membres de la unitat familiar.

Les relacions del nen amb els seus iguals estan marcades pel tipus de relacions que aquest hagi establert amb els adults.
La influència del seu grup d´iguals serà especialment significativa pel que fa a:
La seva autoestima, l’aprenentatge i les habilitats socials i el sentiment de pertànyer a un grup.

· L’Autonomia personal, com pot ser el control d’esfínter, apendre a vestir-se o menjar sol, la higiene personal…

· La sensibilització musical. La sensibilització i aprenentatge musical des dels primers anys de vida és una activitat summament beneficiosa des de molts punts de vista: físic, neuronal, psicològic, social i emocional.

· I, a més a més, l’inici en les noves tecnologies, utilitzant com a suport per totes aquestes activitats tant les pissarres digitals com els Bee Bots.

L’ensenyament que deixa empremta no és la que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor. H.G.*Hendricks