llar infants barcelonaSerralada és una llar d’infants privada autoritzada pel Departament d’Educació, el que suposa que compleix els requisits arquitectònics, sanitaris i educatius establerts per la Generalitat de Catalunya.

La nostra finalitat és ajudar al nen/a en el seu desenvolupament integral de la personalitat i potenciar de manera òptima el seu nivell emocional i intel·lectual.

L’educació de les emocions al llarg d’aquesta etapa serà la base per poder crea recursos al llarg de tota la seva vida.

També considerem important començar en aquesta etapa a introduïr un nou idioma, com és l’anglès, per això, comencem amb les classes d’anglès a partir d’un any. Així com apendre a utilizar les noves tecnologies.

Som una escola activa i globalitzada sent el nen/A l’eix principal de la nostra escola. El sistema d’ensenyament està basat en que el nen/a prengui part dinàmica en el desenvolupament de la seva pròpia maduresa.

Una escola d’ensenyament individualitzat on mantenint un seguiment sistemàtic individual de cada nen/a amb la finalitat de respectar el propi ritme maduratiu de cadascun.

llar infants barcelonaI una escola oberta tant pel que fa amb les relacions escola-nens, pel que oferim un espai acollidor i motivador, acceptant i respectant la seva individualitat, ajudant-ho en la integració en el grup escolar amb la finalitat de proporcionar-li estabilitat i seguretat, així com uns espais físics amplis i assolellats on el nen/A se trobi lliure i alegre.

Com pel que fa a les relacions escola-pares ja que considerem molt important una relació postiva entre la Família i la nostra Escola, perquè són dos contextos complementaris així com imprescindibles en els processos de sociabilització, aprenentatge i educació dels nostres nens.

La nostra intenció és que d’aquesta manera la família potenciï l’aprenentatge transmès a l’aula.

Una relació de col·laboració i acord mutu entre família i escola beneficia al nen i a la nena en el desenvolupament harmònic de la seva personalitat.